Ochtendtoezicht : van 8.10u tot 8.30u

Middagtoezichtvan 12.05u tot 13.30u

Begeleiding in de refter en op de speelplaats. Middagtoezicht kost 0,40 euro per eetbeurt.

Speeltijdenvan 10.10u tot 10.25u en 14.20u tot 14.35u

Avondtoezicht : tot 15.40u op de speelplaats

 


 

Buitenschoolse kinderopvang

1. Troetelhuisje

Troetelhuisje bevindt zich op de benedenverdieping van onze school.
Dit is de kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar.
De kinderopvang wordt georganiseerd door de gemeente Kapellen.

TROETELHUISJE
Bauwinlaan 1   2950 Kapellen
tel. 03/660.67.42
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 


 

2. 't Egeltje:

't Egeltje bevindt zich slechts op 150 m van de school op de Kazerneweg - GSM 0494/80.63.26
Ouders die hiervan gebruik wensen te maken kunnen zich inschrijven in het Administratief Centrum, Antwerpsesteenweg 130 te Kapellen - tel. 03/660.67.43

Voorbewaking :

De opvang start 's ochtends van 7.00u - 8.15u. Een begeleider brengt daarna de kinderen tot in de school.

Nabewaking :

Een kwartier na het beëindigen van de lessen, worden de kinderen die nog op school zijn opgehaald door een begeleider van de opvang.

Woensdag : 12.20u

Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag : 15.40u

De opvang blijft verzekerd tot 18.30u.

Het toezicht op de speelplaats start om 8.10u.

Wij vragen de ouders, die geen gebruik maken van de voorschoolse opvang met aandrang hun kinderen niet vroeger naar school te sturen.