Doelstellingen voor onze school

  • Als team willen we samen met de kinderen een gemeenschap vormen waarin we het welbevinden stimuleren. Onze kinderen moeten graag naar onze school komen, beschikken over een positief zelfbeeld, prettig zijn in omgang en zich geborgen voelen.
  • We zetten ons volledig in om de competentie van de kinderen te verbeteren. Dit betekent dat we juiste attitudes aanleren, de nodige kennis bijbrengen en waken over de lichamelijke ontwikkeling. Ook sociale en culturele vaardigheden komen voldoende aan bod. We willen eveneens de betrokkenheid van de kinderen stimuleren door hen actief en gemotiveerd zelf initiatief te laten nemen.
  • We bespreken bij de aanvang van het schooljaar de afspraken als leidraad bij het oplossen van conflicten voor de klas en de speelplaats.
  • Binnen elk leergebied is er ruimte voor muzische momenten waarin beleving en creativiteit kansen krijgen. Door buitenschoolse uitstappen maken we ons onderwijs levensecht. We zorgen voor verschillende werkvormen. Met hoekenwerk, contractwerk, zelfstandig werk, groepslezen en tutorlezen wordt er ruim gedifferentieerd. Grootouders, ouders en “specialisten” komen vertellen in de klas.
  • We houden leerlingenraad waarbij de leerlingen hun wensen en voorstellen kwijt kunnen. Leerlingen die hun klas vertegenwoordigen in de leerlingenraad worden democratisch verkozen. In kringgesprekken en in alle mogelijke situaties leren we kinderen mondig en weerbaar te zijn. We leren hen luisteren naar anderen. We leren hen respect hebben voor de visie van anderen.
  • We streven ernaar het kind optimale kansen te bieden om zich te ontwikkelen, rekening houdend met zijn talenten. We differentiëren in doelen, opdrachten, werkvormen en tijdslimieten aangepast aan het niveau van de kinderen. De zorgcoördinator en het klasteam werken samen om de niveaus te onderscheiden in de klas, de moeilijkheden te analyseren en een handelingsplan op te stellen. Resultaten worden bijgehouden in een kindvolgsysteem.
  • Samen met een werkgroep ‘verkeersouders’ en politie organiseren wij zeer praktische en actieve verkeersopvoeding.
  • Vanaf het 1ste leerjaar is er in elke klas een smartbord en digitale leermiddelen op maat voorzien. Ook vanaf het 1ste leerjaar genieten onze leerlingen van Franse taalinitiatie.
  • We willen een sportieve school zijn waar initiatie in verschillende sporttakken aan bod komt. We nemen regelmatig deel aan sportieve naschoolse activiteiten die georganiseerd worden door MOEV.