Schoolteam

(klik op de foto om met die persoon contact op te nemen)

Klasteam 1

juf Chris

Klasteam 2

juf Anja
juf Ann
juf Anna

Klasteam 3

juf Emma
juf Ingrid

Klasteam 4

juf Dominique
juf Lotte
juf Mieke

Klasteam 5

juf Sarah
juf Ilse

Klasteam 6

juf Kelly
juf Lotte

Levensbeschouwelijke vakken

juf Gretel
juf Ingrid

L.O. & Verkeer

juf Marianne
meester Thomas

Anderstalige nieuwkomers

juf Caro

Administratief personeel

juf Ingrid
juf Tania
juf Kelly

Coördinatie & Beleid

juf Hanne
meester Do
meester Andy